זמרי אופרה של האופרה הישראלית שרים את אריית הטוראדור. התזמורת שוחזרה באמצעות מחשב